เทคนิค 5 ข้อ เพื่อป้องกันสุขภาพ และ รับมือกับฤดูแห่งหมอกควัน

เทคนิค 5 ข้อ เพื่อป้องกันสุขภาพ และ รับมือกับฤดูแห่งหมอกควัน

ฤดูกาลแห่งหมอกควันมาถึงแล้ว แต่ คุณพร้อมสำหรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพและ ความเป็นอยู่ของคุณหรือไม่? สิ่งที่เราค้นพบจากฤดูเผาไหม้ที่ผ่านมา และ ผลกระทบของมันคือ ตอนที่ฤดูเผาไหม้มาถึง การมีสุขภาพที่ดีเป็นไปได้จริงด้วยการกระทำเชิงรุก/ไหวพริบ เพียงเล็กน้อย...
Follow by Email
Facebook
Facebook
Pinterest